«Избегличка криза: безбедносне, хуманитарне и верско-политичке импликације»

Панел дискусија: «Избегличка криза: безбедносне, хуманитарне и верско-политичке импликације», 29. септембар 2015, Дом омладине Београд (у сарадњи са Домом омладине Београда, Центром за истраживање религије, политике и друштва под покровитељством Националне задужбине за демократију и Kerk in Actie) Read More

«Верски мотивисан активизам», 2015.

Радионица «Верски мотивисан активизам у регионалним мировним процесима», Пожаревац, 2015.Радионица «Верски мотивисан активизам у регионалним мировним процесима», 8. март 2015, Образовни центaр Ecclesia Viminaciensis, Пожаревац (у сарадњи са Центром за истраживање религије, политике и друштва , под покровитељством Националне задужбине за демократију) Read More