«Проблем човека у филозофији, религији и уметности»

Скуп «Проблем човека у филозофији, религији и уметности», 21-22. мај 2015, Центар за културу, Прокупље (у сарадњи са Српским филозофским друштвом)

Основна намера организатора скупа је била сучељавање интердисциплинарних приступа проблему, у циљу подстицања рефлексије о положају човека у савременом свету.  Од посебне важности за излагања, између осталих, била су и следеће теме: теоријско-сазнајни и практично-егзистенцијални проблем човека, есенција и егзистенција човека, човеков положај у космосу, човек као неустановљено биће, анимални нагони и духовне аспирације у човеку, љубав и мржња према другим људима и свету, смисао човештва, уметничке визије о добру и злу у људском бићу, могућност естетског васпитања човека, еманципаторски потенцијал уметничке експресије, човек као икона божија, религијска идеја о човековом паду, човекова огреховљеност, покајање и могућност избављења, хуманизам и његове савремене критике и антрополошке константе и варијабле у савременом свету.

Предавачи: проф. др Радомир Виденовић, проф. др Драган Жунић, доц. др Горан Ружић, Јадранка Пешти, мр Раде Калик и мр Слободан Кањевац.

У раду скупа су учествовали наставници универзитета, професори средњих школа и матуранти.