«Стварност и привид – филозофски проблеми представљања»

Скуп  «Стварност и привид – филозофски проблеми представљања», 12-13. септембар 2015, Сремски Карловци  (у сарадњи са Српским филозофским друштвом)

Тема скупа је осветљена из угла логике, филозофије, религије, естетике, етике, антропологије и политике. У раду скупа је учествовало 18 излагача, докторанада хуманистистичких наука, теолога, асистената  и наставника универзитета. Учешће у дискусији је узело преко 50 учесника, филозофа, професора средњих школа и студената.