«Наука и метафизика»

Скуп «Наука и метафизика», 13-14. септембар 2014, Сремски Карловци  (у сарадњи са Српским филозофским друштвом)

Скупу су присустовали наставници универзитета, професори средњих школа, стучњаци хуманистичких и природних наука. Током трајања скупа је представљено 17 реферата.