«Светлост иконе: изложба савременог српског иконописа»

Светлост иконе
Светлост иконе: изложба савременог српског иконописа – Свет иконы выставка современной сербской иконописи (2014):

Институт за студије културе и хришћанства, Београд.

Приређивач:
Давор Џалто

Координатори пројекта:
Сузана Московљевић
Данијела Марковић

Сарадница на пројекту:
Бојана Бурсаћ

Преводиоци:
Ивана Мрђа
Ненад Благојевић
Наташа Николић

Дизајн и прелом: Биљана Јовановић

Фотографије: Данко Страхинић

© 2014 Институт за судије културе и хришћанства, Београд
© Давор Џалто