«Улога религије у помирењу и транзиционој правди»

«Улога религије у помирењу и транзиционој правди»
Међународни научни скуп «Улога религије у помирењу и транзиционој правди», 22. јун 2013, Хотел Сарај, Сарајево (у сарадњи са Центром за истраживање религије, политике и друштва, под покровитељством National Endowment for Democracy)

Додатне информације о скупу: Центар за истраживање религије, политике и друштва