Предавање «Неуропсихологија личности – полне разлике»

Sibul 2Друго предавање психолога Александра Шибула под називом «Неуропсихологија личности – полне разлике» организовано је у сарадњи Дома Омладине Београда и Института за студије културе и хришћанства, у оквиру Трибине «Неуропсихологија», 7. марта 2017. годинеТема другог предавања била је личност као комплексан феномен настао под утицајем различитих неуро-психо-социјалних и биолошких чинилаца који нас структуирају у постојању као препознативу целину у времену и простору.